Vår grafiska profil

En grafisk profil är ett redskap för alla som arbetar med kommunikation av Borgholmshem.

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Inspiration

Ladda ner