Typografi

DIN 2014 – DEMI (spärrat 30)
används vid rubriker

DIN 2014 – REGULAR (spärrat 10)
används vid kortare brödtext

GARAMOND – REGULAR (spärrat 20)
används vid längre brödtext